Funkce

Karetní hra How Deep Will You Go: Prozkoumejte s přáteli emocionální hloubky.

Setkání s přáteli a ponoření se do vrstev našich emocí může upevnit vztahy a podpořit porozumění. Karetní hra "How Deep Will You Go" slouží jako osobitý most, který umožňuje přístup k těmto hlubším emocionálním oblastem v rámci přátelského setkání. Tento…

Hra Stáváme se tím, co vidíme: Úvaha o vlivu médií

Digitální sféra často funguje jako zrcadlo, které odráží a někdy i zesiluje složitosti společnosti. Mezi nesčetnými výtvory, které rozebírají vliv médií na lidské chování, vyniká kniha "We Become What We Behold" (Stáváme se tím, co vidíme) jako pronikavá kritika. Tato…